MỘT NG頭 RẤT LẠ - EM VẪN MƠ MỘT NG頭 VỀ

 

 

Video EM VẪN MƠ MỘT NG頭 VỀ  S嫕g t塶: Nguyệt 聲h

Tr髶h diễn: Hồng Diễm & C嫢 Lynh

 

 

MỘT NG頭 RẤT LẠ

   Một buổi s嫕g Chủ Nhật, nắng rực rỡ, trời xanh v sạch như thủy tinh, m嫢 mẻ. Y x塶h chiếc xe gắn m嫝 ra đường, b vợ chạy theo. Anh phơi đầu trần, lại đau cho m coi. B vợ cằn cỗi,  nhăn nh mọi ng輇, dịu d跣g chụp l瘽 đầu y c壾 mũ vải, với nụ cười thật tươi. Y bắt gặp nụ cười đ嫥 cưới năm n跢.

Y buột miệng C嫥 ơn em, ngạc nhi瘽 kh獼g biết ba chữ rất lạ, kỳ cục ấy, kh獼g biết ở đ漉 rơi xuống. B髶h thường, người ta chỉ dấm dẳn, g漧 gổ, cằn nhằn, đay nghiến nhau về chuyện tiền bạc, ăn uống. Đề t跬 trao đổi luẩn quẩn chung quanh c壾 dạ dầy. Những lời 漉 yếm, những c漉 tử tế n trốn đ漉 đ, s漉 trong tiềm thức, h獽 nay tự nhi瘽 b ra.

Y cao hứng, hut s嫪 một bản nhạc v跣g t髶h tứ, tưởng đ qu瘽, lơ đ緋g vượt qua đ鋝 đỏ, ở một ng tư. Một vi瘽 cảnh s嫢 giao th獼g dơ tay chặn y lại.

Y ngừng xe, lập cập kiếm giấy tờ, lập cập vuốt thẳng mấy tờ giấy bạc vợ đưa cho, để đong gạo v mua chai nước mắm, kẹp v跢 giữa mớ giấy tờ. Đau x鏒, gi từ tờ giấy bạc.

Vi瘽 cảnh s嫢 trẻ đưa tay l瘽 tr嫕, lễ ph廧 ch跢 y, như cảnh s嫢 T漧 ch跢 d滱, tr瘽 TV.

Anh ta coi giấy tờ, đưa lại y mấy tờ giấy bạc: Tiền bạc, coi chừng. Để lung tung, rơi mất lc n跢 kh獼g hay. V hỏi, th滱 thiện như một người bạn: -Anh c biết đ vượt đ鋝 đỏ?

B髶h thường, trước khi thương lượng gi cả với cảnh s嫢, y chối biến, mang trời đất, th嫕h thần, Phật Cha, ra chứng gi嫥 cho m髶h l c獼g d滱 gương mẫu, kh獼g bao giờ vi phạm luật giao th獼g.

Y ngạc nhi瘽 thấy m髶h trả lời: -T灁 vui qu, kh獼g để .

Vi瘽 cảnh s嫢 trả lại anh giấy tờ, vẫn nụ cười tr瘽 m灁: Th灁 được. Nhưng lần sau, n瘽 cẩn thận. Kh獼g n瘽 vui qu, g漧 tai nạn. Anh l nh n鏙 c嫥 ơn. Vi瘽 cảnh s嫢 lễ độ giơ tay ch跢: -Chc anh một ng輇 vui.

Y gh qu嫕 phở quen, k盦 một ly c ph đen, kh獼g d嫥 nh髶 chủ qu嫕. 勓g ta vẫn nhăn nh  mỗi lần y tới, chỉ k盦 một ly c ph đen. Y đ nghe nhiều lần 獼g ta b b n鏙 với vợ : ĐM, lại đến ngồi ăn vạ.

勓g chủ qu嫕, b髶h thường r漉 ria, t鏂 tai xồm xo跩, quần 嫪 xốc xếch, dơ bẩn v bụi v mỡ b, h獽 nay sạch sẽ, s嫕g sủa như một đồng xu mới, mặt mũi hồng h跢, hỏi: - H獽 nay c thịt tươi, b嫕h mới. Anh l跩 một b嫢 nh ?

Y lng tng. Y th鋗 phở, kể cả phở bột ngọt, thịt thiu, b嫕h vữa, nhưng chỉ uống c ph để ngửi m齺 phở. 勓g chủ đi guốc trong bụng kh塶h, tươi cười: - Đừng ngại chuyện tiền bạc. H獽 nay nh h跣g mời kh塶h. Chỗ anh em với nhau cả.

Y kh獼g ngờ 獼g chủ qu嫕 cũng c 鏂 kh灁 h跬. Y đ thấy hai vợ chồng 獼g ta xỉ vả, xỉa x鏙 một thằng nhỏ đ鏙 qu, k盦 phở ăn xong mới th thực kh獼g đủ tiền trả. 勓g ta đấm mặt n m嫠 m đầm đi, nắm t鏂, l灁 ra khỏi tiệm, đ đ癃 thằng nhỏ ng vập đầu tr瘽 viả h. Trước sự b跣g quan của kh塶h h跣g, ci đầu ăn uống. Kh獼g nh髶 thấy g, kh獼g nghe g, kh獼g n鏙 g l nh滱 sinh quan của d滱 tộc n輇.

Nhưng 獼g chủ qu嫕 kh獼g dỡn chơi, 獼g ta trở lại với một t phở n鏮g, thơm ng跢 ngạt, đặt tr瘽 một c壾 đĩa, rất sang. Rau xanh, ớt đỏ, Y kh獼g tưởng tượng nổi người ta c thể tr髶h b輇 t phở đẹp như một t塶 phẩm nghệ thuật. B髶h thường, 獼g chủ qu嫕 quẳng một t phở nước d蠼g đục ngầu, lổn ngổn những thịt, những mỡ, những b嫕h phở, tr瘽 v跣h b嫢 c犥 ấn dấu tay đen thui, đầy mỡ của b chủ, 獼g chủ. Như người ta ấn dấu tay l跩 giấy tờ.

Trong g鏂 cuối tiệm ăn, v跬 người ch漉 đầu, mắt d嫕 v跢 m跣 ảnh TV, coi 獼g Nguyễn Ph Trọng. 勓g Trọng tuy瘽 bố qua nụ cười nh滱 hậu, nhưng cương nghị của một l緋h tụ lớn: - Để to跣 d滱 g鏕 phần v跢 việc x漧 dựng lại đất nước, chống ngoại x滵, đảng Cộng Sản tuy瘽 bố tự giải t嫕. VN sẽ trở th跣h một quốc gia d滱 chủ đ獳h thực. 勓g Trọng n鏙 đất nước l đất nước chung, kh獼g phải của một đảng ph壾 n跢 cả. Bắt tr瘽 ch璯 chục triệu người đi  theo một đảng mafia l dẫn d滱 tộc v跢 tử địa.

Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đ跬, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần thị Nga vừa được trả tự do, v犥g hoa qu跣h cổ, vui vẻ trả lời phỏng vấn trước sự reo h, hoan ngh瘽h của d滱 chng hai b瘽 đường. Bộ trưởng Nội Vụ n鏙, tay qu跣g vai Nguyễn Ngọc Như Quỳnh v Nguyễn Văn Đ跬: T灁 h緋h diện đứng b瘽 cạnh c塶 anh chị. C塶 anh chị l lương t滵 của d滱 tộc n輇.

Tr瘽 một đ跬 kh塶, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuy瘽 bố cống hiến 95% gia sản khổng lồ của gia đ髶h v跢 việc chung. 勓g n鏙: -Giống như Bill Gates, Warren Buffet: t灁 nghĩ 5% gia sản của m髶h cũng đủ sống. Phần c犥 lại x hội đ cho, t灁 trả lại cho x hội. Quốc Gia đang kh khăn, mỗi người phải gh lưng đ鏮g g鏕.

Một Chủ tịch X n鏙: -T灁 sẽ mở cửa căn biệt thự 15 ph犥g, x漧 được nhờ nu灁 heo, thối m鏮g tay lao động v tiết kiệm, cho đồng b跢 kh獼g nh cửa c nơi tr ngụ.

Một l緋h tụ tối cao tuy瘽 bố sẽ b嫕 ng灁 nh mạ v跣g, b跣 ghế bằng v跣g để x漧 trường học. 勓g n鏙 l緋h tụ kh獼g thể nhẫn t滵 ngồi ngự tr瘽 ghế v跣g trong khi gi嫪 chức l緋h lương chết đ鏙, học sinh đu d漧, lội suối tới những trường học giột n嫢.

Một đại gia, kh獼g dấu được sự xc động, đem b嫕 đấu gi chiếc xe Mercedes mới v một trong những biệt thự nguy nga ở S跬 G犥, H Nội, Đ Nẵng, lấy tiền mở một qu嫕 cơm miễn ph cho người ngh鋌, cho trẻ em đ鏙, theo kiểu Restaurants du Cur của T漧. 勓g n鏙: -Sống xa xỉ giữa c壾 biển ngh鋌 đ鏙 l một điều đ嫕g hổ thẹn, nhưng c g đ嫕g h緋h diện, v瘽h v嫪 như 獼g vẫn sống cho tới h獽 nay. Nghĩ lại, 獼g ta thấy m髶h trơ trẽn, th bỉ.

Một c嫕 bộ cao cấp n鏙, hai mắt ươn ướt: Trước đ漧, nhiều đồng b跢, v y盦 thương người của Đảng, đ tự hiến nh cửa, vườn ruộng. T灁 đ b跣 với vợ con: chng t灁 xin trả lại tất cả cho nh滱 d滱. Chng t灁 sẽ sống thanh đạm, lấy việc phục vụ d滱 l跩 vui.

Kiến trc sư Kh嫕h Casa sẽ d跣h những ng輇 c犥 lại v gia sản để tranh đấu cho b髶h đẳng nam nữ, cho nh滱 phẩm phụ nữ. 勓g n鏙 một d滱 tộc đốn mạt l một d滱 tộc trong đ người h跣h hạ người, đ跣 獼g đ嫕h đập đ跣 b. Kh嫕h Casa trước đ漧 đ nổi tiếng v t嫢 tai, đập mặt một nữ nh滱 vi瘽 b嫕 h跣g kh獼g l跩 獼g h跬 l犥g.

Tại Đồng T滵, c嫕 bộ, c獼g an cởi trần gip d滱 dựng nh, dọn vườn trong kh獼g kh của một ng輇 hội. Kh獼g kh của những ng輇 kh嫕g chiến chống Ph嫚 ng輇 xưa.

Tin tức c塶 nơi về dồn dập. Ban quản l c塶 BOT cho hay đ gỡ c塶 trạm th漉 tiền m緅 lộ. Th獼g c嫪 n鏙: -Chng t灁 đ th漉 qu số tiền đ bỏ ra kinh doanh, ng輇 nay đường x l của d滱, của nước.

Người ta biến những trạm thu tiền th跣h những trạm ph滱 ph嫢 đồ giải kh嫢, s塶h b嫪 cho người l壾 xe. Đ l những thư viện bỏ ti, người ta đến lấy những cuốn s塶h người kh塶 tặng, v để lại những cuốn m髶h đ đọc. Trao đổi kiến thức, gởi nhau những b跬 thơ, những c壾 đẹp, những giấc mơ.

H緋g Formosa bị đ鏮g cửa, những người li瘽 hệ c塶 cấp sẽ bị đưa ra x彋 xử.

B Nguyễn Thị Kim Tiến từ chức sau khi đ th跣h khẩn xin lỗi nạn nh滱 thuốc giả. C塶 nạn nh滱 thuốc giả sẽ được nh nước lo chu đ嫪. D滱 chng thỉnh cầu b Bộ Trưởng ở lại, nhưng b Tiến nhất định từ chức. Phục vụ d滱 phải c tinh thần tr塶h nhiệm, b n鏙. Chng ta sẽ để lại cho lớp trẻ b跬 học g, nếu chng ta trốn tr嫕h tr塶h nhiệm?

H跣g h鏇 độc hại của T軿 bị d滱 tẩy chay, nh nước tịch thu, chất như ni ngo跬 đường, đốt kh獼g kịp. N獼g d滱 h滱 hoan, hết phải đổ xuống s獼g những hoa quả, rau tr壾 đ đổ mồ h灁 sản xuất. Một n獼g d滱 n鏙: -Sống được bằng ruộng đất, chng t灁 sẽ hết l犥g giữ đất. Người T軿 d tiền rừng, bạc biển cũng kh獼g tới đ漧 mua được.

Thủ tướng Ch璯h Phủ ra đ鏮 những chuyến bay đầu ti瘽 tới c塶 nước l嫕g giềng chở về nước phụ nữ Việt bị gởi đi b嫕 d滵. Ch璯h Phủ sẽ lo việc huấn nghệ, kiếm c獼g ăn việc l跩 cho họ. Thủ Tướng n鏙 đi tới nước n跢 cũng thấy đ跣 b Việt Nam b嫕 th滱 để sống l một c壾 t嫢 v跢 mặt một d滱 tộc c犥 đ灁 cht tự trọng.

Bộ Nội Vụ cho hay vừa mở một cơ sở mới, gọi l Đồ Lượm Được, theo khu獼 mẫu Objets Trouv廥 của T漧 Mỹ, để thi瘽 hạ mang tới những thứ lỉnh kỉnh, tiền bạc lượm được ngo跬 đường.

Mới mở cửa, người ta đ xếp h跣g d跬, mang tới một ni những iPhone, m嫝 h髶h, m嫝 quay phim, v tiền. Trong ba th嫕g, sở hữu chủ c thể tới lấy, nếu kh獼g tiền bạc, vật dụng sẽ trao cho những hội đo跣 từ thiện mọc ra như nấm ở mỗi g鏂 đường.

Người ta kh獼g khỏi nghĩ đến chuyện xẩy ra ở Nhật. Một 獼g triệu ph v danh Nhật, nghĩ đ hưởng thụ đủ, muốn c một th vui kh塶: tạo th vui cho người kh塶. Mỗi ng輇, 獼g ta đặt một phong b ở một nơi c獼g cộng, tiệm ăn, rạp h嫢, tr瘽 xe đ, xe lửa. Trong mỗi phong b một số tiền lớn v một c漉 nhắn: H緉 thực hiện chuyện bạn vẫn mong muốn; chc bạn một ng輇 vui. Nhiều người mang những phong b tới nộp cảnh s嫢, trao tiền cho những văn ph犥g giữ đồ lượm được.

Tại một c獼g vi瘽, y thấy một nh鏔 đ跣 獼g ngồi đan 嫪, cười đ鸒 như vỡ chợ. Đ l những c獼g an, đan 嫪 gip nạn nh滱 b緌 lụt. Một anh n鏙: b漧 giờ d滱 kh獼g bị cướp đất, cướp nh nữa, kh獼g c犥 bạo loạn. Thi瘽 hạ cũng chẳng c犥 ai ẩu đả nhau. Đạp l瘽 người kh塶 kh獼g c犥 l một th vui. Trộm cướp kh獼g c犥. C獼g an, cảnh s嫢 ngồi chơi cũng ch嫕, phải b輇 chuyện l跩. C chuyện g nghĩa hơn l gip đồng b跢 thiếu may mắn hơn m髶h? Chng t灁 kh嫥 ph ra m髶h đan 嫪 kh獼g thua g phụ nữ.

Trong một g鏂 kh塶 ở c獼g vi瘽, những đ嫥 học sinh, sinh vi瘽 tụ tập, chuẩn bị di cứu lụt miền Trung, cười đ鸒 như vỡ chợ. Những tiệm quần 嫪 H&M, Mango, Gap ngồi v盦 chờ kh塶h.

Ngo跬 biển, Trung Quốc gỡ c塶 d跣 khoan v rt khỏi Trường Sa, Ho跣g Sa. Đại sứ Trung Quốc ở VN khuyến c嫪 Bắc Kinh: -To跣 d滱 VN đo跣 kết. Rất kh, nếu kh獼g n鏙 kh獼g thể,  th獼 t璯h một d滱 tộc đo跣 kết, một l犥g giữ nước. C壾 gi phải trả sẽ rất đắt. C塶h hay nhất l đối xử với họ như một quốc gia độc lập, một d滱 tộc c tư c塶h, đ嫕g k璯h trọng. Từ nay, kh獼g thể tiếp tục đối xử ch璯h quyền VN như t灁 tớ, phải coi họ như những người c li瘱 sỉ.

Bộ trưởng Quốc ph犥g Ph蠼g Quang Thanh tuy瘽 bố bổn phận của qu滱 đội l giữ nước, kh獼g phải l跩 ăn, bu獼 b嫕, x漧 kh塶h sạn, khai th塶 si盦 thị. 勓g n鏙 từ nay qu滱 đội sẽ đổ tới giọt m嫠 cuối c蠼g để giữ từng thước đất của 獼g cha để lại.

Trước đ漧, 獼g Thanh n鏙 T灁 thấy lo lắng lắm, kh獼g biết ta tuy瘽 truyền thế n跢, chứ từ trẻ tới người gi đều c khuynh hướng gh彋 Trung Quốc. Ai t獳h cực cho Trung Quốc l ngại. T灁 cho rằng c壾 đ rất nguy hiểm cho d滱 tộc.

H獽 nay, 獼g ta kh獼g thấy c壾 đ nguy hiểm, tr壾 lại, l c壾 may mắn, c壾 hy vọng cuối c蠼g của d滱 tộc. Cũng ch璯h 獼g ta (Bộ trưởng Quốc Ph犥g!) đ tuy瘽 bố: Quan hệ giữa Việt Nam v Trung Quốc tr瘽 c塶 mặt đang ph嫢 triển tốt đẹp. Chỉ c vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đ獼g, nhưng đ l h獽 qua, l chuyện qu khứ.

Quốc Hội triệu tập phi瘽 họp khẩn cấp để x彋 lại những thỏa ước về bi瘽 giới, l緋h thổ, những giao k鋌 b嫕 đảo, b嫕 rừng, thu đất k kết với người Trung Hoa. Được d滱 ca ngợi, b Chủ tịch Quốc Hội khi瘱 nhượng trả lời: -Chng t灁 chỉ l跩 bổn phận của những người đại diện d滱. Lc n跢 chng t灁 cũng tự hỏi những người d滱 cử đ l跩 g cho đất nước?

Khắp nơi, từ Nam ra Bắc, thi瘽 hạ tr跣 ra đường như trẩy hội. Những thiếu nữ thướt tha trong 嫪 d跬 mu獼 mầu b瘽 cạnh những đ跣 trẻ con đi h嫢 đồng dao ngo跬 đường.

Y ra khỏi tiệm ăn, bụng no, đầu 鏂 thảnh thơi. Y thấy y盦 mọi người, muốn 獽 h獼 b chủ qu嫕 h灁 m齺 mỡ b, nước mắm. Nghĩ tới tựa một cuốn s塶h trước đ漧 kh獼g hiểu tại sao bị đốt: Ở một nơi ai cũng y盦 nhau.

Tr瘽 lề đường, một b cụ gi muốn qua b瘽 kia nhưng kh獼g sao qua được. Mỗi lần đặt ch滱 xuống đường, một biển xe gắn m嫝 tr跣 tới, như những con qu壾 vật chồm tới, nuốt sống b gi. Y lại gần, n鏙: -Để con gip b塶.

Y nắm tay b gi t鏂 bạc phơ. C壾 biển xe gắn m嫝 ngưng lại, ngoan ngo緋 nhường cho hai người, một gi một trẻ, ung dung qua đường. Người ta c cảm tưởng ở Tokyo giờ tan sở, h跣g triệu người ra đường nhưng kh獼g ai chen lấn, c緅 v, d跣h dựt.

B gi m鏔 m幦 c嫥 ơn, m鏔 m幦 hỏi: -Con l Việt kiều về thăm nh hả?

Y n鏙 kh獼g phải, v hỏi tại sao. B gi n鏙 bởi v ng輇 nay người trong nước đ qu瘽 lễ độ, qu瘽 k璯h trọng người gi cả, qu瘽 gip đỡ người kh塶, qu瘽 tử tế, chỉ biết chụp dựt.

Y cười: -B塶 lầm rồi, b塶 thấy kh獼g?

B gi cũng cười, nhe h跩 răng chỉ c犥 hai vợ chồng c壾 răng cửa: Lần đầu, b塶 thấy vui khi biết m髶h lầm.

Về nh, y tưởng lạc v跢 nh người kh塶. Thay v quần 嫪, r塶 rưởi ngổn ngang, một căn ph犥g gọn ghẽ, ngăn nắp. V những b髶h hoa rực rỡ những mầu sắc. Y c lc đ qu瘽 những b獼g hoa, đ qu瘽 tất cả những g kh獼g nhậu được. C vợ n鏙 hoa của b h跣g x鏔 tặng.

-Tưởng b ấy th gh彋 m髶h sau vụ chửi nhau v mất g năm ngo壾, ai ngờ b ấy dễ thương qu.

Y 滱 hận, nghĩ c lần đ muốn mua thuốc bả ch, lẻn v跢 trộn vại gạo b ta để trong bếp.

-B ấy vui l phải, c vợ n鏙 tiếp. H獽 nay đi kh嫥 bệnh, kh獼g biết c tới lượt m髶h kh獼g, hay lại chờ suốt buổi rồi mang bệnh về. Đ b嫕 sạch đồ đạc trong nh, nhưng tiền bạc kh獼g bằng c壾 m鏮g ch滱 thi瘽 hạ. Y t n cũng kh獼g th鋗 tiếp, n鏙 g tới b塶 sĩ. Ai ngờ ai cũng tử tế, tiếp đ鏮 niềm nở, kh嫥 bịnh tận t髶h. Đưa tiền, 獼g b塶 sĩ cười: -Đ漧 l nh thương c獼g, nh thương của d滱, do d滱 đ鏮g thuế, tiền bạc g. C y t cũng nhất định từ chối: -B塶 giữ tiền, lo chuyện ăn uống cho đầy đủ, bệnh tật m thiếu bổ dưỡng l hại lắm.

Y n鏙 thảo n跢 b ấy tử tế với m髶h, nghĩ tới một c漉 kh獼g biết nghe ở đ漉 nhưng vẫn nghĩ l rởm: h緉 tử tế với mọi người, mọi người sẽ tử tế với bạn, cuộc đời sẽ dễ chịu hơn. X hội sẽ đ嫕g sống hơn.

Y mở La-de, phưỡn bụng coi TV. 勓g Bộ trưởng Gi嫪 Dục tuy瘽 bố: -Từ nay trường học sẽ kh獼g dạy tư tưởng Hồ Ch Minh nữa. 勓g n鏙 d滱 tộc ta đ trưởng th跣h. Mỗi người c thể tự suy nghĩ, kh獼g cần B塶 nghĩ d籯, c壾 g cũng phải hỏi b塶. 勓g n鏙: -Kh獼g thể tưởng tượng một d滱 tộc 92 triệu người, chỉ c một người suy nghĩ, chỉ c một người c quyền suy nghĩ. Anh n跢 nghĩ kh塶 l đi ngồi t, hay bị một đ嫥 c獼 đồ xm lại đ嫕h h灁, th滱 t跣 ma dại. Sức mạnh của một d滱 tộc l chất x嫥. Ti盦 diệt chất x嫥, bỏ t sự th獼g minh, giam cầm 鏂 s嫕g tạo, c d滱 tộc n跢 đần độn, qu壾 dị đến thế?

Y đang th vị với b跬 diễn văn của 獼g Bộ Trưởng th bị b vợ đ嫕h thức dậy.

Người đ跣 b mặt mũi cằn cỗi như một tr壾 t嫪 kh, cằn nhằn: - ĐM, sướng qu nhỉ, nằm ngủ thẳng cẳng, mơ c壾 g, hết cười lại vỗ tay như thằng đi瘽. Kh獼g dậy đi đong gạo th tối nay ăn c嫥 ? (1)

   Từ Thức (Paris, th嫕g 9/2017)

(1) T灁 viết b跬 n輇, sau khi nghe một 獼g bạn t滵 sự, giữa hai ly rượu đỏ: t灁 mong d滱 m髶h được sống như thi瘽 hạ, d chỉ một ng輇.

 

 

 

C嫥 ơn qu vị đ theo d鬑 chương tr髶h của Diễn Đ跣 Gi嫪 D滱

Xin Thi瘽 Cha chc phc l跣h đến qu vị.