Thơ: THÁNH THỂ NHIỆM MẦU (Nguyễn Đ́nh Hoài Việt)

Dien Dan Giao Dan 

   Quí vị đang nghe THỜ LẠY CHÚA của Lm Hoài Đức (hợp ca)

 
         THÁNH THỂ NHIỆM MẦU
                   ( MT. 8: 26-29 ) (1)

Chiều Thánh Thể, núi rừng phai nhạt nắng,
Trong căn pḥng đầy ánh sáng hào quang
Bàn Tiệc Ly được thiết trí trang hoàng,
Nhiều bánh rượu với những hàng bạch lạp.

Chúa cầm bánh, tạ ơn rồi truyền phép 
Truyền bẻ ra: “Hăy nhận lấy mà ăn
Chính Ḿnh Thầy, sẽ bị nộp v́ dân”.
Cầm chén rượu nâng cao lên Chúa phán:

“Hăy nhận lấy cùng chung nhau cạn chén,
Chính Máu Thầy, máu giao ước muôn dân
Sẽ đổ ra để giải thoát linh hồn
Cứu nhân loại khỏi trầm luân khổ ải” (1)

Ôi Thánh Thể nhiệm mầu ơn cứu rỗi
Được lưu truyền tiếp nối măi muôn đời.
Chúa lên trời vẫn hiện hữu giữa đời
Trong Bánh Thánh nuôi mọi người được sống.

Con tội lỗi, như chiên con lạc lỏng
Giữa núi rừng đầy thất vọng ê chề,
Cả cuộc đời mang nặng túi nhiêu khê
Nhiều vấp ngă nay quay về giác ngộ.

Lạy Thánh Thể, Đấng toàn năng cứu độ
Ban cho con nguồn suối lộc hồng ân
Con say sưa tham dự tiệc Thánh Thần
Ăn Ḿnh Thánh và uống toàn Máu Chúa.
  
Huy hoàng quá, trời đất đầy phép lạ
Ngập hào quang, Chúa ngự giữa nhà con
Cả Thiên Triều muôn thần thánh hân hoan
Ca tụng Chúa Đấng Thiên Nhan vạn tuế .


 
NGUYỄN Đ̀NH HOÀI VIỆT.
                 6/6/2010