Lời Chúa Hàng Tuần

Ngày 5 tháng 9 năm 2010

TỪ BỎ HẾT MỌI THỨ - LỄ PHONG PHÓ TẾ (GM Hoàng Đức Oanh - Kontum)

    

Quí vị đang nghe  DÂNG NGÀI  của Thy Yên  (Trung Đông & Đoan Thùy hát)

 
 

Lễ Phong Phó Tế cho 6 Thầy tại Ḍng Chúa Cứu Thế Sài G̣n,

38 Kỳ Đồng do Đức Cha Micae tấn phong

    

   Cách đây hai tháng tôi phong chức cho 9 anh em linh mục ở đây, trong đó có hai anh em không được sự chấp thuận của ‘xă hội’. Sau đó chúng tôi có dịp gặp gỡ những vị liên hệ, hôm nay tôi cũng chia sẻ với cộng đoàn một chút không ngoài mục đích để mỗi người chúng ta ư thức rằng chúng ta có ơn gọi, có sứ mạng loan báo Tin Mừng. Khi tôi tŕnh bày ở đây, tôi tŕnh bày với tư cách là một người công dân hết ḷng với quê hương đất nước này và trong mỗi trường hợp tôi làm th́ tôi đặt quyền lợi của quê hương đất nước trên tất cả. Nhưng mà tôi cũng xác tín rằng quyền lợi của quê hương đất nước cũng là quyền lợi của Giáo Hội, cũng là quyền lợi của mỗi người chúng ta.

   V́ thế trước và sau khi truyền chức tôi có dịp gặp gỡ và tŕnh bày với các vị liên hệ rằng bí tích là của Hội Thánh và truyền chức Thánh cho các tiến chức bên Giáo Hội Công Giáo làm rất thận trọng. Sau nhiều ngày đào tạo, t́m hiểu, điều tra, tham khảo ư kiến cũng như lời cầu nguyện của không riêng một người mà của cả Hội Thánh. V́ thế khi tôi nói chuyện với các vị liên hệ tôi cũng nói đây là điều mà cần phải tôn trọng lẫn nhau. Trong các tổ chức, có những phạm vi, lănh vực mà chúng ta phải tôn trọng không có giơ tay dài quá đụng đến nhau. Chúng ta cần phải nói để cho mọi người hiểu và giúp cho nhau mỗi ngày hiểu nhau hơn. Nhất là trong hoàn cảnh đặc biệt rất tế nhị, nhảy cảm của Việt Nam chúng ta. Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta cần phải nói lên để giúp nhau ngày càng hiểu nhau và biết tôn trọng lẫn nhau có như thế th́ mới có thể gọi là yêu nước, yêu đồng bào, xây dựng cách thiết thực.

   Cụ thể mỗi khi gặp khó khăn tôi nhớ lại câu chuyện cổ tích mà tôi có nhiều dịp nói lên với quư vị ở trung ương cũng như địa phương trên văn bản cũng như là qua cuộc nói chuyện và qua giảng dạy. Hôm nay tôi xin chia sẻ với cộng đoàn, tôi nghĩ rằng đây là một cách để chúng ta cùng nhau suy nghĩ để làm sao để cho mọi người khi tiếp cận với chúng ta ngày càng sát gần nhau hơn để cùng xây dựng dất nước Việt Nam thân yêu chúng ta. Tôi nhớ câu chuyện cổ tích thế này: “Một hôm môn đệ hỏi thầy: thưa thầy, hạnh  phúc là ǵ? Tự do là ǵ? Ông thầy không trả lời. Mấy ngày sau nhà hiền sĩ gọi người đệ tử đi chơi, đến nhại mồ hôi rồi nhảy xuống khúc sông tắm. Khi đang tắm vui vẻ mát mẻ, nói chuyện trời đất mông lung. Th́ ông thầy bất th́nh ĺnh túm tóc của người học tṛ dí xuống, nó ngộp thở nó ngoi lên. Dí xuống lần thứ hai, nó ngộp thở nó ngoi lên. Ông thầy dí lần thứ ba nó gần chết, nó đạp ổng một cái. Ông thầy buông nó ra, nó ngoi lên, ông thầy hỏi: Con đă hiểu hạnh phúc là ǵ chưa? Tự do là ǵ chưa?

   Và tôi nói, người có niềm tin tôn giáo cũng như anh đệ tử kia vậy. Người có niềm tin tôn giáo cũng tha thiết được sống với niềm tin của ḿnh. Hễ ai mà ép buộc th́ chịu không nổi. Ép lần thứ nhất ráng chịu. Ép lần thứ hai cũng ráng mà chịu. Ép lần thứ ba th́ chúng tôi cũng phải đạp (tràng pháo tay dài). Mà khi đạp như thế th́ xin đừng ai hiểu là chúng tôi phản động hay là âm mưu lật đổ chính quyền hay diễn tiến này nọ […] Không có đâu, chỉ có muốn thở (…) thôi (tràng pháo tay dài)…

   Nhiều khi chúng ta không gặp gỡ nhau hay là nói xa nói gần dễ bị hiểu lầm nhau. Và khi gặp gỡ th́ cứ nói thật, nói thẳng với nhau đi, nói một cách chân t́nh và bác ái. […] đây là một cách ḿnh xây dựng quê hương đất nước một cách hữu hiệu, cụ thể nhất. Hôm nay tôi tới Hội ḍng, tôi tới với tư cách là một người yêu đồng bào, yêu nước, yêu quê hương. Và tôi cũng cố gắng làm tất cả những ǵ để giúp cho mỗi người chúng ta hiểu nhau, gần gũi nhau để cùng xây dựng quê hương đất nước này. Chính v́ thế, một lần nữa tôi xin cám ơn cha Giám Tỉnh, cám ơn anh chị em. Tôi tỏ bày một chút tâm với anh chị em hy vọng rằng với ơn Chúa Thánh Thần giúp đỡ, mỗi người chúng ta có thể chu toàn sứ mạng của ḿnh một cách tốt đẹp nhất đó cũng là một cách phục vụ quê hương tốt đẹp nhất.

    Cám ơn anh chị em.

+ Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Kontum

 

    

     

Nếu không nghe được xin download (free: 1 trong 5) Audio Player sau đây:

    Windows Media Player

    Real Player

    QuickTime

    iTunes

   WinAmp