Phát biểu trong nước về Cờ Đỏ - Cờ Vàng & Tội ác Cộng Sản

 

 

 

Thư gửi bạn trẻ: LÁ CỜ VÀNG VIỆT NAM (Bùi Xuân Quang)

Tội Ác Cộng Sản Việt Nam: Làm Sao Quên ? (Tôn Thất Xứng)

 

 Diễn Đàn Giáo Dân xin quí vị thêm lời cầu nguyện cho Việt Nam:

có công lư và hoà b́nh, có dân chủ và tự do,

không c̣n bất công và gian dối.