THÁNH THOMAS MORE (Lễ kính vào ngày 22 tháng 6)

Sinh ngày 7/2/1478 - Tử đạo ngày 6/7/1535

Quan thầy Nguyệt San DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN

 

 

Slide Show: THÁNH THOMAS MORE 

(Sau 15 giây vẫn chưa thấy âm thanh xin ấn vào Play Icon hay Refresh hay F5)

 

Thánh THOMAS MORE

    Thomas More sinh tại Milk Street, London ngày 7 tháng 2 năm 1478. Sau khi thông thạo căn bản tôn giáo và kinh điển tại trường Saint Anthony's School, London, ngài theo học luật ở Oxford. Sau đó, ngài là một luật sư và lập gia đ́nh với bà Jane Colt có bốn người con là Margaret, Elizabeth, Cicely, và John. Ngài dành nhiều thời giờ cho việc giáo dục con cái. Chính ngài là một người trí thức và là bạn của hàng thức giả thời bấy giờ như John Fisher, Erasmus.

   Thomas More thăng tiến mau chóng trong sự nghiệp. Ngài là một luật sư nổi tiếng và được chọn vào Nghị Viện Anh Quốc, năm 1504 khi mới 26 tuổi. Từ đó, ngài tiếp tục thăng quan tiến chức cho đến năm 57 tuổi, ngài được tin dùng của vua Henry VIII và được chọn làm Quan Chưởng Ấn, năm 1529, kế vị Đức Hồng Y Thomas Wolsey.

   Vào năm 1532, giữa lúc tột đỉnh danh vọng và sự nghiệp, Thomas More từ chức khi nhà vua nhất định duy tŕ lập trường của ông về vấn đề hôn nhân và uy quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. V́ vua Henry VIII muốn li dị bà Catherine, là người không sinh được con trai để nối dơi và muốn đặt các con người vợ lẽ làm thừa kế. Thomas More không đồng ư với hành động của nhà vua, và cũng không công nhận vua Henry VIII là thủ lănh tối cao của Giáo Hội Anh Quốc, như nhà vua đă tự xưng nhằm mục đích tách biệt khỏi Giáo Hội Rome và khước từ quyền bính của Đức Giáo Hoàng.

   Thomas More bị tống giam vào Ngục Luân Đôn ngày 17 tháng 4 năm 1534. Ngài bị đưa ra ṭa về tội danh phản quốc. Trước ṭa, ngài cho biết là không thể hành động trái với lương tâm, và cầu chúc các quan ṭa rằng: "Tất cả chúng ta sẽ gặp nhau ở đời sau trong hạnh phúc Thiên Đàng để được cứu chuộc đời đời." Trên đoạn đầu đài, ngài tuyên bố với đám đông rằng ngài chết như "một tôi trung của nhà vua - nhưng trước hết là tôi trung của Thiên Chúa". Ngài bị hành quyết (chém đầu) vào ngày 6 tháng 7 năm 1535.

   Bốn trăm năm sau, năm 1935, ngài được Đức Giáo Hoàng Piô XI tuyên xưng là "Vị Tử Đạo của Đức Giáo Hoàng" và đặt làm quan thầy của các luật gia.

   Năm 2005, Diễn Đàn Giáo Dân đă nhận Thánh Thomas More làm Quan Thầy cho Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân. Lễ kính nhớ Thánh Thomas More vào ngày 22 tháng 6 hàng năm.

 

 

             Kinh Thánh Tân Ước và Cựu Ước 

       được thâu dưới dạng (YouTube) có người đọc cho quí vị nghe

        Xin Pause or Stop - Video ở trên, khi mở các link phía dưới:

 

    1- Tân Ước, theo thánh Gioan

https://www.youtube.com/watch?v=_vdXZhhWpD8

   

    2- Tân Ước, theo thánh Luca

https://www.youtube.com/watch?v=7KolCc2Agj4

    3- Tân Ước, theo thánh Márcô
https://www.youtube.com/watch?v=3LouM32rnwo

    4- Tân Ước, theo thánh Mátthêu
https://www.youtube.com/watch?v=z8bqy8jEIPE

    5- Tân Ước, theo sách Tông Đồ Công Vụ
https://www.youtube.com/watch?v=agg3_qvlTl4

    6- Tân Ước, thư Rôma
https://www.youtube.com/watch?v=SVMRoYNh8UI

    7- Tân Ước, thư Côrintô 1 và 2
https://www.youtube.com/watch?v=ngd9cZxrYNI

    8- Tân Ước, thư Timôthê 1 và 2
https://www.youtube.com/watch?v=1HiSexI6TN4

    9- Tân Ước, thư Galát
https://www.youtube.com/watch?v=8A9uYl_vlW4

   10- Tân Ước, thư Êphêsô
https://www.youtube.com/watch?v=8lDKJGxLXPs

   11- Tân Ước, thư Philípphê
https://www.youtube.com/watch?v=RZSO1INBRv4

   12- Tân Ước, thư Côlôxê
https://www.youtube.com/watch?v=OoqaDtCqU8U

   14- Tân Ước, thư Thêxalônica 1 và 2
https://www.youtube.com/watch?v=41AwbPOPfas

   15- Tân Ước, thư Titô
https://www.youtube.com/watch?v=mt6DsbHGGT0

   16- Tân Ước, thư Philêmon
https://www.youtube.com/watch?v=HHgNl7L5oEw

   17- Tân Ước, thư Do Thái
https://www.youtube.com/watch?v=122g21lIg24

   18- Tân Ước, thư Giacôbê
https://www.youtube.com/watch?v=5G7HI0mkliI

   19- Tân Ước, thư Phêrô 1 và 2
https://www.youtube.com/watch?v=TZfePMrOGn8

   20- Tân Ước, thư Gioan 1, 2 và 3
https://www.youtube.com/watch?v=3G8gRnHTKto

   21- Tân Ước sách: Giuđa
https://www.youtube.com/watch?v=tqxgnjk4A9M

   22- Tân Ước sách: Khải Huyền
https://www.youtube.com/watch?v=4aKY3kT5bY8

    1- Cưu Ước sách: Sáng Thế Kư
https://www.youtube.com/watch?v=Dx-hSje4tSo

    2- Cựu Ước sách: Xuất Hành
https://www.youtube.com/watch?v=yqNxADToTsg

    3- Cựu Ước sách: Lêvi
https://www.youtube.com/watch?v=daFD4yKvSD0

    4- Cựu Ước sách: Dân Số
https://www.youtube.com/watch?v=f8PWIw38XbI

    5- Cựu Ước sách: Đệ Nhị Luật
https://www.youtube.com/watch?v=7u_ssR7XLqs

    6- Cựu Ước sách: Giô Suê
https://www.youtube.com/watch?v=EtE7ZTd8exo

    7- Cựu Ước sách: Thủ Lănh
https://www.youtube.com/watch?v=EFwbvCwWQrA

    8- Cựu Ước sách: Rúth
https://www.youtube.com/watch?v=cQl3gmXHfZ0

    9- Cựu Ước sách: Samuen 1
https://www.youtube.com/watch?v=uP7OHeAu6Ks

   10- Cựu Ước sách: Samuen 2
https://www.youtube.com/watch?v=K3cAxuMgo6M

   11- Cựu Ước sách: Các Vua 1
https://www.youtube.com/watch?v=THBggPRoB5A

   12- Cựu Ước sách: Các Vua 2
https://www.youtube.com/watch?v=dqCan1_tdQg

   13- Cựu Ước sách: Sử Biên 1
https://www.youtube.com/watch?v=dXBOO7_AFkg

   14- Cựu Ước sách: Sử Biên 2
https://www.youtube.com/watch?v=GkP1-2KX8W0

   15- Cựu Ước sách: Ét Ra
https://www.youtube.com/watch?v=0dOBn69PtCc

   16- Cựu Ước sách: Nơkhemia
https://www.youtube.com/watch?v=MO2T4uSmTo4

   17- Cựu Ước sách: Tôbia
https://www.youtube.com/watch?v=vxC-eqV_2v0

   18- Cựu Ước sách: Giuđitha
https://www.youtube.com/watch?v=Bf3k34QoQ8I

   19- Cựu Ước sách: Étte
https://www.youtube.com/watch?v=VoltTOzClD4

   20- Cựu Ước sách: Macabê 1
https://www.youtube.com/watch?v=FHCwu0T71Ng

   21- Cựu Ước sách: Macabê 2 (chương 1-9)
https://www.youtube.com/watch?v=3q8rzfru1W8

   22- Cựu Ước sách: Macabê 2 (chương 10-15)
https://www.youtube.com/watch?v=pqPI57ZTi9Q

   23- Cựu Ước sách: Gióp
https://www.youtube.com/watch?v=ThIJhzWlEcQ

   24- Cựu Ước sách: Thánh Vịnh (1-50)
https://www.youtube.com/watch?v=YN7EGpOps9Y

   25- Cựu Ước sách: Thánh Vịnh (51-150)
https://www.youtube.com/watch?v=j4AZ2skVbYs

   26- Cựu Ước sách: Châm Ngôn
https://www.youtube.com/watch?v=fBLR1NBO3oo

   27- Cựu Ước sách: Giảng Viên
https://www.youtube.com/watch?v=Qpq1LlIUNSE

   28- Cựu Ước sách: Diễm Ca
https://www.youtube.com/watch?v=1WmrIiZdt4M

   29- Cựu Ước sách: Khôn Ngoan
https://www.youtube.com/watch?v=DPmavpMijok

   30- Cựu Ước sách: Huấn Ca
https://www.youtube.com/watch?v=aHOMW6W9vh0

   31- Cựu Ước sách: Isaia
https://www.youtube.com/watch?v=rUr8V89aaps

   32- Cựu Ước sách: Giêrêmia
https://www.youtube.com/watch?v=ywolF1RTeec

   33- Cựu Ước sách: AiCa
https://www.youtube.com/watch?v=FrTksGk3WwE

   34- Cựu Ước sách: Barúc
https://www.youtube.com/watch?v=gJYi5KD5Oow

   35- Cựu Ước sách: Êdêkien 
https://www.youtube.com/watch?v=ZeX-xrudqXA

   36- Cựu Ước sách: Đanien
https://www.youtube.com/watch?v=jUDGxkjx3wQ

   37- Cựu Ước sách: Hôsê
https://www.youtube.com/watch?v=aKc8wfr1WUE

   38- Cựu Ước sách: Giôen
https://www.youtube.com/watch?v=7aFtsHTOTTc

   39- Cựu Ước sách: Amốt 
https://www.youtube.com/watch?v=c7z4vdv4sUc

   40- Cựu Ước sách: Ovadia
https://www.youtube.com/watch?v=3zuG9_lYYw4

   41- Cựu Ước sách: Giôna
https://www.youtube.com/watch?v=19FEboOjaFk

   42- Cựu Ước sách: Mikha
https://www.youtube.com/watch?v=XJCmWsdpShk

 

 

Cám ơn quí vị đă theo dơi chương tŕnh của Diễn Đàn Giáo Dân

Xin Thiên Chúa chúc phúc lành đến quí vị.