Thuyết Luân Hồi...

* Thuyết luân hồi dễ giải thích sự việc theo ư con người...

* Các Tông đồ xưa đă từng hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, 

Ai đă phạm tội khiến người này sinh ra đă bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?"