Thánh Giá Chúa Cứu Thế

Ư nghĩa Cây Thánh Giá

Ư nghĩa về sự chết của Chúa Giêsu - Cái chết cứu độ.

 

"Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính ḿnh, vác thập giá ḿnh mà theo Ta." (Matthêu 16: 24)