Lời Chúa Hàng Tuần

Dien Dan Giao Dan 

 

   Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A

Ngày 27 tháng 03 năm 2011

Slide show (.gif file)

   Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A

Ngày 20 tháng 03 năm 2011

Slide show (.gif file)

   Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm A

Ngày 27 tháng 02 năm 2011

Slide show (.gif file)

   Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm A 

Ngày 20 tháng 02 năm 2011

Slide show (.gif file)

   Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm A

Ngày 13 tháng 02 năm 2011

Slide show (.gif file)

   Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm A

Ngày 06 tháng 02 năm 2011

Slide show (.gif file)

   Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A

Ngày 30 tháng 01 năm 2011

Slide show (.gif file)

   Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm A

Ngày 23 tháng 01 năm 2011

Slide show (.gif file)

   Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm A

Ngày 16 tháng 01 năm 2011

Slide show (.gif file)

   Lễ Chúa Chịu Phép Rửa Năm A

Ngày 09 tháng 01 năm 2011

Slide show (.gif file)

   Lễ Hiển Linh - Lễ Ba Vua Năm A

Ngày 02 tháng 01 năm 2011

Slide show (.gif file)

   Lễ Giáng Sinh 2010

Ngày 25 tháng 12 năm 2010

Slide show (.gif file)

   Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C

Ngày 28 tháng 02 năm 2010

Slide show (.gif file)

   Chuá Nhật 14 B Quanh Năm

Ngày 05 tháng 07 năm 2009

Slide show (.gif file)

   Chúa Nhật 13 B Quanh Năm

Ngày 28 tháng 06 năm 2009

Slide show (.gif file)

   Chúa Nhật 12 B Quanh Năm

Ngày 21 tháng 06 năm 2009

Slide show (.gif file)

   Lễ Kính Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu

Ngày 14 tháng 06 năm 2009

Slide show (.gif file)

   Lễ Chúa Ba Ngôi

Ngày 07 tháng 06 năm 2009

Slide show (.gif file)

   Lễ Chúa Thánh Thân Hiện Xuống

Ngày 31 tháng 05 năm 2009

Slide show (.gif file)

   Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

Ngày 21 tháng 05 năm 2009

Slide show (.gif file)

   Chúa Nhật 6 Phục Sinh

Ngày 17 tháng 05 năm 2009

Slide show (.gif file)

   Chúa Nhật 5 Phuc Sinh

Ngày 10 tháng 05 năm 2009

Slide show (.gif file)

   Chúa Nhật 4 Phục Sinh

Ngày 03 tháng 05 năm 2009

Slide show (.gif file)

   Chúa Nhật 3 Phục Sinh

Ngày 26 tháng 04 năm 2009

Slide show (.gif file)

   Chúa Nhật 2 Phục Sinh

Ngày 19 tháng 04 năm 2009

Slide show (.gif file)

   Chúa Nhật 1 Phục Sinh

Ngày 12 tháng 04 năm 2009

Slide show (.gif file)

     

   

 

     

Diễn Đàn Giáo Dân xin quí vị thêm lời cầu nguyện cho Việt Nam:

có công lư và hoà b́nh, có dân chủ và tự do,

không c̣n bất công và gian dối.