Phỏng vấn: Sĩ quan Việt Cộng Trần Anh Kim về Hoàng Sa & Trường Sa

 

 

Cải cách ruộng đất (9): Chứng nhân Hoàng Văn Hoan & Nguyễn Minh Cần (Đài RFA)

Cải cách ruộng đất (6): Chứng nhân Nguyễn Chí Thiện (Đài RFA)

Cải cách ruộng đất (5): Chứng nhân Nguyễn Minh Cần (Đài RFA)

 

 Diễn Đàn Giáo Dân xin quí vị thêm lời cầu nguyện cho Việt Nam:

có công lư và hoà b́nh, có dân chủ và tự do,

không c̣n bất công và gian dối.