KIẾN NGHỊ CỦA MỘT CÔNG DÂN HOA KỲ GỐC VIỆT

 

 

Video: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ

Sáng tác: Nguyệt Ánh - Tŕnh diễn: Hồng Diễm & Cát Lynh

 

KIẾN NGHỊ CỦA MỘT CÔNG DÂN HOA KỲ GỐC VIỆT

KÍNH GỬI:

TỔNG THỐNG DONALD J. TRUMP

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU


   California, Orange County, Thủ đô Người Việt Tị Nạn Cộng Sản, Thứ Ba, ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

Kính thưa Tổng thống Donald J. Trump,

   Trước đây, nhân danh một quân nhân Việt Nam Cộng Ḥa  Đồng Minh của Hoa Kỳ  mất nước vào tay Việt Cộng, tôi đă viết ba bức thư kính gửi đến Tổng thống. Dù thư tôi viết bằng tiếng Việt, nhưng Ṭa Bạch Ốc đă hồi âm cảm ơn tôi về sự đóng góp kinh nghiệm của tôi đối với Việt Cộng. Ngoài ra, tôi c̣n được nhận tấm thẻ thành viên Cố Vấn Đoàn Tổng thống (Member of Presidential Advisory Board) với chữ kư của ông. Tôi rất hănh diện về sự quan tâm của ông đối với một công dân b́nh thường như tôi.

   Tôi nhận thấy nền chính trị tại Hoa Kỳ đang sa sút về mặt đạo đức. Người ra tranh cử chỉ nhằm mục đích đoạt quyền hành thống trị; chứ không nhằm mục đích phục vụ quyền lợi người dân. Đảng Dân chủ ngày nay không c̣n là Đảng Dân chủ của thời Theodore D. Roosevelt, thời John F. Kennedy. Nên phương châm “If you can not beat them; join them” hay câu “Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country” không c̣n được ứng dụng nữa. Đặc biệt, ngành truyền thông th́ quá tệ hại, nguyên tắc nghề nghiệp Fair – Balance – Accuracy” bị chà đạp một cách trắng trợn. Họ xúi giục xu hướng coi khinh lá quốc kỳ –  biểu tượng tinh thần quốc gia –  kỳ thị chủng tộc, đ̣i đập bỏ tượng của các Tổng thống đă khai sinh nền Cộng Ḥa. Nhân dân Mỹ đă hy sinh nhân lực, tài lực để bảo tồn giá trị tự do dân chủ, th́ nay những người “Liberals” đang nỗ lực truất phế Tổng thống để áp đặt “xă hội chủ nghĩa” mang h́nh thức dân chủ giả hiệu lên Đất Nước Hoa Kỳ.

   Ngoài ra những lănh tụ bảo thủ như cựu Tổng thống George H. Bush, George W. Bush, Thượng Nghĩ sĩ John McCain chỉ biết đặt quyền lợi gia đ́nh, tự ái cá nhân lên trên, mà không xem chủ trương “Make America Great Again” của Tổng thống là quan trọng.

   Tôi không c̣n kính trọng ḍng họ Tổng thống Bush và Thượng Nghị sĩ John McCain.

   Mặc dù chỉ mới cầm quyền trong ṿng một năm, Tổng thống đă làm cho thị trường chứng khoán tăng vọt; nạn thất nghiệp xuống thấp chưa từng có từ 17 năm qua. Tôi hoan nghênh những thành quả thần kỳ mà Tổng thống đă đem lại cho nước Mỹ.

   Tôi có thể quả quyết nói mà không sợ sai lầm: Nếu trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ có một vị Tổng thống mạnh dạng hành động như ông Donald D. Trump th́ Việt Nam Cộng Ḥa không bị rơi vào tay Đế Quốc Đỏ. Bởi v́ Tổng thống dành quyền quyết định chiến trường cho các tướng lănh và không trung lập hóa nước Lào.

   Trên trường ngoại giao quốc tế, từ Âu sang Á, Tổng thống đă chứng tỏ là một lănh tụ rất yêu nước, có tầm nh́n xa về tương lai ḥa b́nh thế giới và Tổng thống khuyến khích những lănh tụ các nước (gồm bạn và thù) phải biết đặt quyền lợi của quốc gia họ lên trên hết, giống như ông đặt quyền lợi Hoa Kỳ lên trên hết (American First) th́ không nước nào đả kích lập trường ưu tiên v́ Đất Nước của ông được. Ông đă được sự kính trọng của các lănh tụ thế giới trong cách ông hành động “Peace Thru Strengh”.

   Sự tiếp đón trọng thể của Tập Cận B́nh dành cho ông chứng tỏ nước Tàu kính trọng đối thủ có phong cách lănh tụ tự tin, hơn là đối với địch thủ chỉ biết cúi rạp ḿnh. Ông chỉ chấp nhận giao thương công b́nh, lưỡng lợi. Không một quốc gia nào được phép lợi dụng sự rộng lượng hay nhu nhược của các lănh đạo tiền nhiệm của ông.

   Tại Việt Nam, Tổng thống vừa đem bài học lịch sử Hai Bà Trưng để vừa giáo hóa lănh đạo Việt Cộng, vừa cảnh cáo Tập Cận B́nh. Hoa Kỳ chưa có một vị Tổng thống nào sánh được với ông về sự chính trực, thẳng thắn như ông.

 

Kính thưa Tổng thống Donald Trump,

   Nước Việt Nam chúng tôi là một nước bé nhỏ, nằm bên cạnh một anh khổng lồ luôn luôn nuôi tham vọng xâm chiếm và Hán hóa. Nhưng Việt Nam vẫn tồn tại suốt hai ngàn năm là nhờ những bậc anh hùng cái thế như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lư Thường Kiệt (với câu Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư), Trần Thủ Độ (đầu hạ thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo), Trần B́nh Trọng (ta thà làm quỷ nước Nam c̣n hơn làm vương đất Bắc) đă luân lưu trong huyết quản ṇi giống Tiên Rồng.

   Mao Trạch Đông biết được tính hào hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam th́ Trung Cộng không thể xâm chiếm và đồng hóa được. Do đó, Mao Trạch Đông phải dùng một người Tàu có gương mặt hao hao giống Hồ Chí Minh đóng vai lănh tụ kháng chiến chống Thực dân Pháp giành độc lập.

   Nhân dân Việt Nam quá khao khát độc lập, nên họ chấp nhận hy sinh xương máu, tài sản để giành cho được. Không ngờ Hồ Chí Minh đă biến họ thành súc vật: có óc không được suy nghĩ điều ǵ khác do Đảng dạy, có miệng không được quyền nói và bị bỏ đói cho đến chết, nếu người nào không chịu ngoan ngoăn làm súc vật. Đồng thời Hồ Chí Minh đă làm đạo lư luân thường trong xă hội Việt Nam đảo lộn: Con tố cha, vợ tố chồng, anh em tố nhau. Từ người cầm quyền đến người dân đều sống trong sự dối trá.

   V́ vậy, sống dưới chế độ cộng sản giống như sống trong địa ngục. Những hoạt động tôn giáo không c̣n tính chất thiêng liêng, tín ngưỡng. Tất cả chỉ nhằm mục đích che mắt thế giới và nhà thờ hay chùa là địa điểm du lịch để thâu lợi nhuận. Nhân viên chính quyền từ cấp thấp lên đến lănh đạo đều không có khả năng biết xấu hổ. Cho nên chúng coi sự vi phạm hiệp ước quốc tế hay luật pháp do chính cộng sản đặt ra là b́nh thường.

   Về môi trường sống và thực phẩm, Cộng Sản Việt Nam chấp nhận để cho Trung Cộng đầu độc nhân dân ḿnh. Trung Cộng muốn làm cho cơ thể dân Việt Nam bại hoại và ư chí giành độc lập tiêu vong v́ kỹ thuật đàn áp của Việt Cộng quá sức tinh vi và tàn ác, khiến cho toàn thể nhân dân luôn luôn sống trong t́nh trạng tuyệt vọng, chỉ biết nằm yên chờ tới ngày Đất Nước bị giao cho Trung Cộng theo thỏa ước Thành Đô.

   Cách cai trị của tập đoàn thống trị Việt Cộng khiến cho người dân Việt Nam không c̣n nghi ngờ về sự tự nguyện bán nước Việt Nam cho Trung Cộng. Tập đoàn thống trị Việt Cộng do Hồ Chí Minh nhào nặn trong cái cỗ máy có chủ trương không một cá nhân nào được phép nghĩ đến quyền lợi Tổ Quốc. Tất cả đảng viên, từ trên xuống dưới, đều phải nỗ lực thực hiện quyết tâm: “C̣n Đảng, C̣n Ḿnh” và “Thà Mất Nước, C̣n Hơn Mất Đảng”. Cha đẻ của cái tập đoàn thống trị sản sinh ra một bầy ăn cướp như vậy th́ dân tộc Việt Nam bắt buộc phải kết luận: “Hồ Chí Minh chắc chắn không phải là người Việt Nam, mà là một người Tàu thể hiện mệnh của Mao Trạch Đông!”                        

   Tôi tin rằng Tổng thống đă được Ban Tham mưu báo cáo cho biết thực trạng của Đất Nước Việt Nam. V́ vậy, Tổng thống đă nhắc đến trang sử oai hùng của ṇi giống Việt Nam đă có một nữ anh hùng đứng lên chống ngoại xâm. Từ hơn hai ngàn năm trước, tôi cũng nhận ra hồn thiêng của Bà Trưng đang hiện về. Bởi v́ chưa bao giờ có hiện tượng phụ nữ Việt Nam can đảm đứng lên đ̣i quyền làm người nhiều hơn nam giới. Khốn thay! Ngày xưa Hai Bà Trưng có gươm giáo, có voi và đồng bào tham gia. C̣n ngày nay, những nữ anh hùng chỉ có đôi tay trần, không đủ sức đế chống lại súng đạn, xe tăng, tàu bay của quan quân Việt Cộng thay Trung Cộng đàn áp chính người dân của ḿnh một cách dă man. Ngoài ra, những bậc trí thức, những cựu sĩ quan, Tướng lĩnh mệnh danh “lăo thành cách mạng” chỉ là hạng ăn mày dĩ văng, ngồi viết hồi kư tự ca ngợi thành tích đánh Pháp đuổi Mỹ và kính cẩn viết kiến nghị mà thôi.

Chúng tôi rất cảm kích trước những lời kêu gọi của ông, yêu cầu Việt Cộng noi gương Hai Bà Trưng đứng lên giành độc lập. Nhưng, như trên tôi đă tŕnh bày cho ông rơ cái quyết tâm bán nước của tập đoàn cai trị Việt Cộng không thể nào lay chuyển, v́ chúng vẫn ôm cứng cha đẻ của chúng: Hồ Chí Minh, một tên Tàu giả làm người Việt Nam!

   Tổng thống Ronald Reagan đă truyền lại nguyên tắc ngoại giao “Trust, but verify” (Tin tưởng, nhưng phải kiểm chứng) để cho những lănh tụ Hoa Kỳ dựa vào đó mà thương thuyết với cộng sản. Bởi vậy, tôi đề nghị với Tổng thống thử trắc nghiệm thiện chí của Việt Cộng bằng cách yêu cầu nhà cầm quyền Việt Cộng phải dùng thử nghiệm DNA để chứng minh Hồ Chí Minh là người Việt Nam.

   Thế giới thường yêu cầu Việt Cộng phải tôn trọng nhân quyền mà chúng đă đặt bút kư kết. Nhưng Việt Cộng không tuân thủ. Chúng viện cớ khái niệm nhân quyền ở mỗi quốc gia một khác. Nay yêu sách của Hoa Kỳ đ̣i Việt Cộng phải dùng thử nghiệm DNA để chứng minh với nhân dân Việt Nam rằng “Hồ Chí Minh Là Ai?” như nhạc sĩ Việt Khang đ̣i hỏi, th́ Việt Cộng không thể viện lư do ǵ để từ chối.

   Nếu Việt Cộng không thi hành yêu sách của Tổng thống, ắt Tổng thống sẽ biết Việt Cộng không thực ḷng “hợp tác toàn diện” với Hoa Kỳ như lời của Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang cam kết trong bài diễn văn. Tổng thống đă xác quyết với các lănh tụ trên thế giới: Hoặc là bạn của Hoa Kỳ, hoặc là kẻ thù của Hoa Kỳ. Tổng thống cương quyết không chấp nhận t́nh trang đi dây. V́ vậy, tôi đề nghị Tổng thống bắt buộc Việt Cộng phải có thái độ dứt khoát: Hoặc là bạn của Hoa Kỳ; hoặc là kẻ thù của Hoa Kỳ.

   Sách lược của Việt Cộng không hề thay đổi. Năm 1954, Việt Nam bị chia đôi, Việt Cộng âm thầm cho cán bộ chính trị, t́nh báo len lỏi vào đoàn di cư xâm nhập Miền Nam để chuẩn bị chiến tranh khuynh đảo. Năm 1975, Việt Cộng cũng cho cán bộ len lỏi vào người tị nạn với cùng mục đích chia rẽ Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn để chúng có thể sử dụng người Việt Tị Nan làm công cụ cho chúng. Sau khi chính thức lập bang giao với Hoa Kỳ năm 1995, Việt Cộng xâm nhập vào Hoa Kỳ càng nhiều hơn.

   Trước năm 1975, Việt Nam Cộng Ḥa có Cảnh Sát, T́nh Báo để giảm thiểu sự xâm nhập của Việt Cộng vào cơ quan công quyền, cơ quan văn hóa, truyền thông. Ngày nay Cộng Đồng Tị Nam không có Cảnh Sát, T́nh Báo th́ sự xâm nhập của Việt Cộng quá dễ dàng.

   Việt Cộng không dùng khủng bố giống như ISIS, nhưng Việt Cộng sẽ dùng tiền bạc để sai khiến bọn bán rẻ lương tâm làm công cụ cho chúng. Bằng cớ Việt Cộng sai khiến bọn bán rẻ danh dự, lương tâm này công khai hô hào không dùng hai chữ Quốc Hận cho ngày 30 Tháng Tư, “lật đổ bạo quyền Việt Cộng là sai”, “Không Chống Cộng, chỉ Chống Cái Ác” là quá rơ ràng.

   Chắc chắn Tổng thống không quên chiến lược nằm vùng của Trung Cộng để thành lập Đạo Quân Thứ Năm (The Fifth Column) nhằm gây chiến tranh khuynh đảo khi có cơ hội. Và chắc chắn Tổng thống cũng không quên lời cảnh cáo của Hoàng đế Napoléon của Pháp về mối họa Da Vàng?

   Việt Cộng là một tên tay sai đắc lực và trung thành của Trung Cộng, sẽ t́nh nguyện làm những tên lính tiền phong như chúng đă từng làm trong cuộc xâm lăng Miền Nam để thành lập Đạo Quân Thứ Năm cho Trung Cộng. Sách lược trường kỳ của Việt Cộng y nguyên như xưa: Sử dụng tôn giáo, đoàn thể chính trị chấp nhận ḥa giải với chúng, văn nghệ, truyền thông, từ thiện làm công cụ cho chúng.

   Chiêu bài, khẩu hiệu chúng tung ra có vẻ phụng sự lư tưởng tự do dân chủ, nhưng đều dối trá, bịp bợm để quyến rũ thanh niên tham gia. Khi thế hệ Chống Cộng của chúng tôi tàn lụi dần, thế hệ trẻ không có sự hiểu biết thủ đoạn thâm độc của Việt Cộng, sẽ nằm gọn trong bàn tay phù thủy của chúng. Việt Cộng có tiền bạc dồi dào do những cơ sở kinh tài của chúng đang hoạt động trên đất nước Hoa Kỳ. Việt Cộng có cán bộ t́nh báo, chính trị từ Ṭa Đại Sứ. Lănh Sự làm việc toàn thời gian th́ chúng có lợi thế hoạt động. Vậy, đề chấm dứt tai họa cho tương lai Hoa Kỳ, tôi đề nghị Tổng thống phải quan tâm từ bây giờ trước âm mưu Hán Hóa của Đạo Quân Thứ Năm do Việt Cộng thành lập cho Trung Cộng.

   Đó là lột mặt nạ Hồ Chí Minh.

   Khi chiếc mặt nạ Hồ Chí Minh rớt xuống, tôi tin tưởng Quân Đội và Công An Việt Cộng sẽ tiếp tay với những Trưng Vương vùng lên tiêu diệt chế độ Việt Cộng. Nhân dân Việt Nam sẽ có Tự Do Dân Chủ và Hoa Kỳ sẽ tránh hiểm họa “Đạo Quân Thứ Năm”.

   Người dân Việt Nam tin rằng ngôi mộ Hồ Chí Minh nằm ở quảng trường Ba Đ́nh là ḥn đá tảng khiến cho Con Rồng Việt Nam không thể trỗi dậy được. Bao lâu ḥn đá tảng Hồ Chí Minh được đem chôn cất, dân Việt Nam có độc lập, tự do, phú cường.

   Việt Cộng có một triệu cách giết người tinh vi, không lưu lại dấu vết. Tôi viết kiến nghị này gửi đến Tổng thống, tức là tôi tự nguyện kư vào bản án tử h́nh, v́ nếu biện pháp do tôi đề nghị sẽ chấm dứt sụ thống trị của Việt Cộng.

   Tôi nguyện chấp nhận hy sinh bản thân để ṇi giống Việt Nam tồn tại.

   Đó là ước nguyện cuối đời của Người Lính Việt Nam Cộng Ḥa cho Tổ Quốc Việt Nam.

   Tôi xin trân trọng kính chúc Tổng thống và gia đ́nh dồi dào sức khỏe để vượt qua những trở ngại do chính những công dân Hoa Kỳ gây ra, bởi v́ hiện nay Hoa Kỳ đang có những phần tử không tôn trọng lá quốc kỳ và không đồng ư với chủ trương “Ḥa B́nh Trong Sức Mạnh” (Peace Thru Stengh).

 

   Bằng Phong Đặng văn Âu

Email Address: bangphongdva033@gmail.com  Telephone: 714  - 276 – 5600