Thứ Sáu Tuần Thánh: T́nh Yêu Của Chúa Cha

Giám mục Nguyễn Văn Khảm  (05 phút 20)

  

  Trở về     

 

Nếu không nghe được xin download (1 trong 5) Audio Player sau đây:

    Windows Media Player

    Real Player

    QuickTime

    iTunes

   WinAmp