GIÁO LƯ THÁNH KINH: TÔI TIN (GM Nguyễn Văn Khảm)

 

 

Quí vị đang nghe GIÁO LƯ THÁNH KINH - Bài 01 (dài 49 phút): TÔI TIN

 

GIÁO LƯ -- THÁNH KINH

Mục đích:
     - Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong Năm Đức Tin (2012-2013): Học hỏi Giáo Lư Hội Thánh Công Giáo;
     - Tiếp nối chương tŕnh Thánh Kinh 100 Tuần: Tŕnh bày mối liên kết chặt chẽ giữa Thánh Kinh và Giáo Lư.

Nội dung: Mỗi đề tài được tŕnh bày theo lược đồ sau:
     - Giới thiệu các đoạn Thánh Kinh làm nền tảng;
     - Gợi ư suy nghĩ từ Thánh Kinh, liên kết với chủ đề giáo lư và đời sống đức tin;
     - Cầu nguyện chung.

Bài 1. TÔI TIN

I. Giới thiệu các đoạn Thánh Kinh

   1. Tổ phụ Abraham dâng Isaac làm lễ tế (St 22,1-18)

- Hăy đặt tŕnh thuật này vào bối cảnh cuộc đời tổ phụ Abraham : Thiên Chúa gọi Abraham (St 12,1-9); Thiên Chúa hứa ban cho Abraham một người con (15,1-20); Hagar và Ismael (16,1-15); Sinh hạ Isaac (21,1-20).

- Để thấy rơ hơn thử thách mà tổ phụ Abraham phải đối diện, và để thấy ḷng tin mạnh mẽ của ông (22,15).

   2. Truyền Tin cho Đức Maria (Lc 1,26-38)

- T́m hiểu phong tục trong xă hội Do Thái thời xưa để thấy được mối nguy hiểm mà Đức Maria phải đối diện trong ngày Truyền Tin (x. Mt 1,18-25; Đnl 22,23-24).

- Để thấy rơ hơn sự dấn thân của Đức Maria trong chương tŕnh cứu độ.

II. Gợi ư giáo lư

1. Tin là thưa "Vâng" với Lời Chúa, sự phó thác của con người toàn diện cho Thiên Chúa: lư trí, tâm hồn, cuộc sống. Chỉ một ḿnh Thiên Chúa mới có thể đ̣i hỏi nơi chúng ta niềm tin tuyệt đối như thế.

   - Tổ phụ Abraham: đ̣i hỏi vượt lư trí, hi sinh tất cả (Dt 11,8-18)

   - Mẹ Maria: đ̣i hỏi vượt lư trí, chấp nhận phiêu lưu.

2. Những đặc tính của đức tin Kitô giáo

   - Đức tin là một ân sủng (Mt 16,17): Ân sủng Thiên Chúa đến trước và sự trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần: thúc đẩy con tim, mở mắt lư trí.

   - Đức tin và lư trí: không phủ nhận lư trí nhưng vượt trên lư trí. Nền tảng đức tin là Lời của Thiên Chúa, Đấng không hề nói dối và là Đấng toàn tri. Lư trí con người có giới hạn nên nhiều khi thấy khó hiểu.

   - Đức tin và sự tự do: đức tin phải hoàn toàn tự nguyện, không cưỡng ép. Đức Kitô mời gọi mọi người hoán cải và tin vào Tin Mừng, nhưng không bao giờ ép buộc.

3. Đức tin của mỗi cá nhân và đức tin của Hội Thánh

   - Tin là hành vi cá nhân. Cá nhân không đồng nghĩa với đơn độc: người ta không sống một ḿnh, cũng không ai tự ban sự sống và đức tin cho ḿnh.

   - Đức tin của Hội Thánh: ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa nhưng tôi đón nhận đời sống đức tin nhờ Hội Thánh, nên Hội Thánh là Mẹ của chúng ta.

4. Những khó khăn trong đời sống đức tin

   - Khó khăn về lư trí v́ tin là chấp nhận những chân lư vượt trên lư trí.

   - Khó khăn về ư chí v́ tin đ̣i hỏi sự dấn thân, hi sinh, trung thành, kiên nhẫn.

   - Khó khăn do môi trường sống không thuận lợi cho việc sống đức tin.

5. Để củng cố đức tin

   - V́ đức tin là ân sủng nên cần cầu nguyện.

   - V́ đức tin t́m kiếm hiểu biết nên phải học hỏi.

   - V́ đức tin là sự dấn thân nên cần thực hành.

 

Bài 01: TÔI TIN Bài 02: TÔI TIN KÍNH MỘT THIÊN CHÚA 
Bài 03: THIÊN CHÚA LÀ CHA TOÀN NĂNG Bài 04: ĐẤNG TẠO THÀNH TRỜI ĐẤT
Bài 05: CON NGƯỜI Bài 06: SA NGĂ - TỘI TỔ TÔNG 
Bài 07: CHÚA GIÊSU KITÔ, CON MỘT THIÊN CHÚA Bài 08: CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU
Bài 09: MẦU NHIỆM CỨU CHUỘC Bài 10: SỰ KIỆN PHỤC SINH
Bài 11: PHỤC SINH & TÔN VINH Bài 12: CHÚA THÁNH THẦN
Bài 13: HỘI THÁNH - GIÁO HỘI Bài 14: HỘI THÁNH DUY NHẤT & THÁNH THIỆN
Bài 15: HỘI THÁNH - CÔNG GIÁO - TÔNG TRUYỀN Bài 16: ĐỨC MARIA - MẸ THIÊN CHÚA - MẸ HỘI THÁNH
Bài 17: TÔI TIN PHÉP THA TỘI Bài 18: TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI SẼ SỐNG LẠI
Bài 19: TÔI TIN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI Bài 20: TRỜI MỚI ĐẤT MỚI
Bài 21: CON NGƯỜI - H̀NH ẢNH THIÊN CHÚA Bài 22: LƯƠNG TÂM
Bài 23: TỘI LỖI & ÂN SỦNG  

 

 

NĂM ĐỨC TIN - ĐỨC TIN & KHOA HỌC (Lm Phạm Quốc Văn)

Bài đọc thêm từ 01 - 16: Vấn nạn giữa Đức Tin và Khoa Học

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Big-Bang được coi là khởi thuỷ của thế giới này.

 

 

NHỮNG BÍ ẨN THIÊN NHIÊN chưa có lời giải đáp ? - TRỞ VỀ CÁT BỤI  <= nhấn vào đây.

 

Cám ơn quí vị đă theo dơi chương tŕnh của Diễn Đàn Giáo Dân

Xin Thiên Chúa chúc phúc lành đến quí vị.