Phỏng vấn Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Tổng Giáo Phận Hà-Nội, Việt Nam

Ngày 3 tháng 9 năm 2008 do Trà Mi, Đài Á Châu Tự Do thực hiện

 

 

Họa đồ đất của Ḍng Chúa Cứu Thế - Thái Hà, Hà Nội, Việt Nam